Nhận nhiều booking hơn khi khách sạn của bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi!

Làm thế nào để đưa khách sạn của bạn lên hệ thống?

Đăng ký/Đăng nhập

Tạo một tài khoản với Email của mình, chúng tôi sẽ gửi 1 đường link xác minh về Email, hãy làm theo hướng dẫn trong Email. Đăng nhập với thông tin mà bạn vừa tạo.

Thêm thông tin khách sạn

Bạn chuẩn bị một số ảnh khách sạn, phòng khách sạn. Mô tả tổng quan khách sạn, thiết lập các thông tin về hạng phòng, giá cả, các chính sách bán phòng.

Nhận đặt chỗ!

Sau khi bạn đã hoàn tất thông tin, thiết lập giá phòng, chúng tôi sẽ xét duyệt và đăng tải lên Website, bạn nhận được đặt chỗ thông qua Email.

Câu hỏi thường gặp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis velit enim vulputate tempor. Cras sit ultricies malesuada sagittis venenatis arcu enim. Nec tempus turpis lacus, vitae nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis velit enim vulputate tempor. Cras sit ultricies malesuada sagittis venenatis arcu enim. Nec tempus turpis lacus, vitae nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis velit enim vulputate tempor. Cras sit ultricies malesuada sagittis venenatis arcu enim. Nec tempus turpis lacus, vitae nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis velit enim vulputate tempor. Cras sit ultricies malesuada sagittis venenatis arcu enim. Nec tempus turpis lacus, vitae nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis velit enim vulputate tempor. Cras sit ultricies malesuada sagittis venenatis arcu enim. Nec tempus turpis lacus, vitae nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis velit enim vulputate tempor. Cras sit ultricies malesuada sagittis venenatis arcu enim. Nec tempus turpis lacus, vitae nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis velit enim vulputate tempor. Cras sit ultricies malesuada sagittis venenatis arcu enim. Nec tempus turpis lacus, vitae nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis velit enim vulputate tempor. Cras sit ultricies malesuada sagittis venenatis arcu enim. Nec tempus turpis lacus, vitae nunc.
----
Contact us here!

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này!